Sự khác biệt giữa các mô-đun CLB Vesta là gì và kịch bản nào phù hợp nhất?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

Có 4 dòng sản phẩm module CLB Vesta, Vesta N, Vesta Ultra Black và Vesta Duo. Vesta bao gồm tất cả các loại mô-đun một mặt, trong khi Vesta Duo trình bày các mô-đun hai mặt. Mô-đun Vests N được hỗ trợ bằng công nghệ TOPCon, được tạo ra cho các tình huống thuộc mọi mục đích. Vesta Ultra Black là mô-đun toàn màu đen với tấm đen và khung đen.

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.