Sự khác biệt giữa các mô-đun CLB Vesta là gì và kịch bản nào phù hợp nhất?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

Có 4 dòng sản phẩm module CLB Vesta, Vesta N, Vesta Ultra Black và Vesta Duo. Vesta bao gồm tất cả các loại mô-đun một mặt, trong khi Vesta Duo trình bày các mô-đun hai mặt. Mô-đun Vests N được hỗ trợ bằng công nghệ TOPCon, được tạo ra cho các tình huống thuộc mọi mục đích. Vesta Ultra Black là mô-đun toàn màu đen với tấm đen và khung đen.

Thông Tin Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin bên dưới để nhận được tư vấn thi công năng lượng mặt trời trọn gói.