Cần cân nhắc điều gì khi lựa chọn mô-đun kính đơn và mô-đun kính đôi?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

Khi cần áp suất cao, nên sử dụng mô-đun kính đôi. Tuy nhiên, nếu cần kiểm tra mưa đá ở mức độ cao thì mô-đun kính đơn sẽ phù hợp hơn so với mô-đun kính đôi. Vui lòng liên hệ với nhóm kỹ thuật CLB nếu bạn có thắc mắc.

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.