Những loại thông tin cần thiết cho dịch vụ bảo hành?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

A. Số sê-ri
B. Mô tả vấn đề
C. Ảnh, dữ liệu kiểm tra hoặc báo cáo về mô-đun bị lỗi (chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp thông tin chi tiết để đẩy nhanh quá trình xử lý sau bán hàng)
D. Bằng chứng mua mô-đun
E. Loại mô-đun và nguồn điện
F. Chi tiết liên hệ

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.