Thời gian bảo hành của các mô-đun là gì? Tôi có thể tận hưởng việc phát điện hiệu quả trong bao lâu?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

Các mô-đun CLB đảm bảo chất lượng sản phẩm được bảo hành 12 năm. Mô-đun một mặt được bảo hành 25 năm, trong khi mô-đun hai mặt được bảo hành 30 năm để phát điện hiệu quả.

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.