CLB đảm bảo chất lượng mô-đun như thế nào?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

Dây chuyền sản xuất tự động hóa cao của CLB có quy trình kiểm tra và phân tích từ đầu đến cuối để đảm bảo rằng mỗi mô-đun đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Chúng tôi lựa chọn vật liệu mô-đun theo tiêu chuẩn cao nhất, với yêu cầu rằng vật liệu mới phải trải qua các bài kiểm tra độ tin cậy và chất lượng mở rộng trước khi đưa vào sản phẩm của chúng tôi. Các phòng thí nghiệm của bên thứ ba như PVEL đã xếp hạng mô-đun của chúng tôi trong số các sản phẩm có chất lượng cao nhất trên thị trường.

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.