Các mô-đun năng lượng mặt trời có hoạt động vào những ngày nhiều mây không?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

Có, các mô-đun năng lượng mặt trời vẫn hoạt động vào những ngày nhiều mây nhưng không hoạt động tốt như những ngày nắng. Các mô-đun CLB hiệu quả hơn trong việc tạo ra nhiều năng lượng hơn nhờ công nghệ tế bào có hiệu suất tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.