Có gợi ý nào về môi trường cài đặt mô-đun không?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

CLB khuyến nghị lắp đặt mô-đun ở nhiệt độ môi trường làm việc là -20 oC ~+50 oC . Phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc giới hạn của mô-đun là từ -40oC đến 85oC;

Mô-đun này phải được lắp đặt ở khu vực không có bóng râm quanh năm. Không lắp đặt mô-đun ở nơi có thể bị ngập trong nước;

Khi lắp đặt các mô-đun năng lượng mặt trời trên mái nhà, phải bố trí khu vực làm việc an toàn giữa mép mái và mép ngoài của tấm pin mặt trời;

Khi sử dụng ở những khu vực có áp suất gió và tuyết cao, kết cấu đỡ và cố định phải được thiết kế theo đúng quy định của địa phương để đảm bảo tải trọng bên ngoài không vượt quá giới hạn độ bền cơ học mà mô-đun có thể chịu được;

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.